רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית PBT

Flexibility, Awareness, Growth: Resonances Between Psychological and Physiological Healing

תמונה
Or  The Surprising Parallels Between Psychotherapy and Physical Therapy I extend sincere gratitude to Dr. Arnon Rolnick for his valuable contributions to this post, and to my physiotherapist Ron Maimon and his excellent team, for not only facilitating my physical healing but also providing the inspirational spark for these insights.   As I lay on the physiotherapy treatment bed, the therapist working on my neck explained that he doesn't aim to directly 'repair' people, but rather supports the natural healing processes of the body. He mentioned that while the slipped discs were a factor, the root issue was the broader patterns of physical rigidity and lack of fluid movement perpetuating my pain and dysfunction. His words struck a chord with me as a psychotherapist, making me reflect on the many parallels between our two fields. In exploring the worlds of psychotherapy and physical therapy, one begins to notice some striking similarities between these two healing modalities.

מחשבות אודות טראומה ונוקשות

המסגרת הקונספטואלית החדשה לטיפול, 'טיפול מבוסס תהליכים' ( PBT ), כפי שגיבשו הופמן והייז (2018) מתארת ​​פתולוגיה וריפוי בעולם בריאות הנפש באמצעות הגישה האבולוציונית. בפשטות, הם מסבירים שרווחה נפשית דורשת מגוון של אופני התמודדות והתנהגותיות שונות (פנימיות וחיצוניות). עוד הם מסבירים, שאנו מסתגלים לתנאים ולהקשרים ( CONTEXT ) משתנים באמצעות תהליך 'ברירה טבעית' של שינוי התגובות וההתנהגות שלנו ושימור התגובות והתנהגויות שמאפשרות לנו לחיות חיים בעלי משמעות (תגובות אדפטיביות).   לפעמים, אנו מאבדים את הגמישות שלנו ונתקעים עם התנהגויות מסוימות, בהקשרים ספציפיים. לדוגמה, אנו עשויים להתחיל להגיב בהתמדה בכעס בכל פעם שאנו חווים את רגש התסכול. גישת PBT מציעה כי ללא קשר לגישה הטיפולית, הדרך לשיפור הרווחה במקרה זה היא ללמוד לכלול תגובות התנהגותיות נוספות, כגון נכונות לחוות את התסכול או ללמוד לבטא זאת.    אסוציאטיבית, אני נזכר בתגובות הפיזיולגיות לטראומה גופנית. דמיינו שבזמן הרמה של תיק כבד, אנו מגזימים מעט ופוגעים בכתף. הגוף שלנו עשוי להגיב באופן מיידי בדרכים שונות, כולל למשל התכווצויות

Thoughts about trauma and rigidity

The new framework for therapy, Process-based therapy (PBT), as proposed by Hoffman & Hayes (2018) describes mental health pathology and healing through an evolutionary approach. Simply, healthy mental wellbeing includes a variety of different coping and behavioural responses (internal and external), and we adapt to changing conditions and context through a ‘natural selection’ process of changing our coping and behavioural responses and retaining those that allow us to live a meaningful life (adaptive response). Sometimes, we lose our flexibility and become ‘stuck in the rut’ with regards to certain behaviours, in certain contexts. For example, we may start to persistently respond with anger whenever we experience the emotion of frustration. PBT suggests that regardless of the therapeutic approach we choose, the path to improving wellbeing, in this case, is to learn to include additional behavioural responses, such as being willing to experience the frustration or learning to expre