רשומות

מציג פוסטים מתאריך אפריל, 2024

גמישות, מודעות, גדילה: בין ריפוי פסיכולוגי ופיזיולוגי

תמונה
ההקבלות המפתיעות בין פסיכותרפיה לפיזיותרפיה ברצוני להביע את תודתי לד"ר ארנון רולניק על התרומה שלו לפוסט זה (ובכלל!), ולפיזיותרפיסט שלי רון מימון וצוותו המדהים על הטיפול הפיזיותרפי , שלא רק סייעו בריפוי הגופני שלי אלא גם העניקו את ההשראה לתובנות אלה. https://www.contact-pt.co.il/ בזמן הטיפול הפיזיותרפי, הפיזיותרפיסט שטיפל בצווארי הסביר שהוא לא 'מתקן' אנשים, אלא תומך בתהליכי הריפוי הטבעיים של הגוף. הוא ציין שבעוד שה בעיות בדיסקים בצוואר היוו גורם, הבעיה העיקרית היתה הדפוסים הרחבים יותר של נוקשות גופנית וחוסר תנועתיות גמישה, שהמשיכו לגרום לכאבי ולפגיעה בתפקודי. דבריו הדו בי כמטפל פסיכותרפי, והביאו אותי להרהר על ההקבלות המדהימות בין שני התחומים.  בחינה של עולמות הפסיכותרפיה והפיזיותרפיה מגלה דמיון מפתיע בין שתי שיטות ריפוי אלה. למרות שהאחת ממוקדת בנפש והשנייה בגוף, קיימות הקבלות מרשימות בגישותיהן ובפילוסופיות שלהן. תובנה מרכזית בשני התחומים היא שהסימפטום הוא לעתים קרובות רק התוצאה - הבעת הנראות לעין של תהליך תת-בסיסי או נוקשות. בפסיכותרפיה, במיוחד גישת קבלה ומחויבות, המטפלים

Flexibility, Awareness, Growth: Resonances Between Psychological and Physiological Healing

תמונה
Or  The Surprising Parallels Between Psychotherapy and Physical Therapy I extend sincere gratitude to Dr. Arnon Rolnick for his valuable contributions to this post, and to my physiotherapist Ron Maimon and his excellent team, for not only facilitating my physical healing but also providing the inspirational spark for these insights.   As I lay on the physiotherapy treatment bed, the therapist working on my neck explained that he doesn't aim to directly 'repair' people, but rather supports the natural healing processes of the body. He mentioned that while the slipped discs were a factor, the root issue was the broader patterns of physical rigidity and lack of fluid movement perpetuating my pain and dysfunction. His words struck a chord with me as a psychotherapist, making me reflect on the many parallels between our two fields. In exploring the worlds of psychotherapy and physical therapy, one begins to notice some striking similarities between these two healing modalities.